Menüpontok
Kosár

Játékszabályzat

„Ez itt a Te képed helye!” Fotópályázat - Játék Részvételi- és játékszabályzat

 

 

A TV World Kft.. „Ez itt a Te képed helye!” elnevezésű Játékában a 2020. évre tervezett (a továbbiakban: „Játék”) hirdet, amire az alábbi szabályok vonatkoznak.

 

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

 

A Játék szervezője és lebonyolítója az TV World Kft. ((székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. Wall. Ép. Street. Lház. 21. cégjegyzékszám: 01-09-327472, továbbiakban „Szervező” vagy „Lebonyolító”).

 

 1. A Játékban való részvétel feltételei

 

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 év feletti természetes személy (a továbbiakban: „Játékos” vagy „Pályázó”). Nyertesség esetén Játékos, Szervező felhívására igazolni köteles, hogy a 18. életévét betöltötte.

 

Szervező tiszteletben tartja a szerzői jogokat és kifejezetten kér minden nevezőt, hogy a játék tisztasága érdekében ne éljen vissza mások képeivel, éppen ezért a Játékba csak saját képpel lehet nevezni.

 

A Játékos pályázati anyagának  (továbbiakban: „Pályamű”) beküldésével automatikusan hozzájárul, hogy a beküldött pályaműveket, akár szerkesztést, módosítást követően az TV World Kft. marketingtevékenység céljából felhasználhassa saját, illetve külső médiumokban való megjelenések során.

 

Szervező a pályaműveket elsődlegesen közösségi media marketing tevékenységre  használja fel, de fenntartja a jogot egyéb marketing célú felhasználásra is.

 

A játékos díjazásra igény nem tart, akkor sem, ha a beküldött pályamű közösségi vagy, akár más helyen publikálásra kerül, erről jelen Részvételi- és játékszabályzat elfogadásával kifejezetten lemond.

 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

 1. A Játék időtartama

 

A Játék 2020. július16. és 2020. július 17. 22 óra 00 perc között tart.

 

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve jelen Részvételi- és Játékszabályzatot módosíthatja.

 

 

 1. A játék célja

 

Szervező a játékában szeretné felhívni a figyelmet a LG televíziók sokoldalúságára és műszaki színvonalára, az általuk sugárzott képminőségre illetve a közösségi média felületek közkedveltségére.

 

 1. A Játék leírása, illetve menete

 

A Játékban azok a Pályázók vehetnek részt, akik fényképet készítenek, házikedvencükről ahogyan ők élvezik a televíziózás élményét.A fotókon szereplő televíziók esetében gyártási év vagy típus megkötés nincs.

 

A Játék nem „selfie-verseny”, így nem feltétel, hogy a pályázó is a képen szerepeljen.

 

Szervező, illetve a pályázatokat elbíráló Zsűri fenntartja a jogot, hogy mérlegelje a pályamű Játékban történő részvételét. Fontos, hogy a beküldött pályázatok pozitív üzentet hordozzanak, amennyiben sértő tartalommal neveznek, azt azonnali hatállyal kizárja a Szervező a Játékból.

 

A Játékosok a képeket megadott feltételek szerint kell feltölteniük. Egy Játékos maximum 3 pályaművel pályázhat.

 

A beküldött fotók formai követelményei:

 

 • saját készítésű,
 • maximum 2 MB méretben szükséges feltölteni, viszont nyertesség esetén a Játékos legalább 5000 pixel szélességben köteles Szervező rendelkezésére bocsátani,
 • jpg  kiterjesztés,
 • lehetőség szerint legalább 300 dpi,
 • nem vektoros formátumú fénykép,
 • A pályázaton képszerkesztő programokkal kezelt képek is részt vehetnek.
 • Grafika, rajz, montázs, festmény  illetve egyéb technikával készült képek a Játékban nem vehetnek részt.

 

A feltöltés során Szervező kifejezetten kéri a Pályázóktól, hogy olyan fájl megnevezést használjanak, ami alapján a Játékos és a Pályamű beazonosítható. Szervezőt felelősség nem terheli, ha a Játékost a nem megfelelő fájlnév használatból eredő hátrány éri.

 

A Játékos a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy rendelkezik az alkotáson esetleg ábrázolt személyek nyilvános megjelentetéséhez való hozzájárulásával, így a Pályázat nem sérti harmadik személy(ek) személyhez fűződő jogait, szerzői jogait.

 

Azonnali kizárást von maga után:

 

 • obszcén, sértő tartalmak
 • a márkákat, különösképpen az LG negatív színben ábrázoló fotók
 • bármilyen akár a forgalmazott egyéb márkákkal, akár az TV World Kft.-vel kapcsolatban negatív üzenetet sugárzó fotók
 • másolt, eltulajdonított fotók, amennyiben Szervező erről tudomást szerez

 

Szervező egyéb módon beküldött pályaműveket nem vesz figyelembe. A sorsoláson a képet beküldő Játékos vesz részt.

 

 

 

A Játék, két szakaszból áll:

 

 1. Pályázat, a pályaművek beküldése
 2. Közönség szavazás Szervező közösségi média felületein

 

 

 

 1. Pályázat a pályaművel beküldése

 

Az első szakaszban 2020. Júlisus 17. napjáig lehet, a formai követelményeknek megfelelő maximum 3 pályaművel a Electrovision Outlet  facebook oldalon közzé tett feltételek szerint nevezni. A pályaművek feltöltése mellett a Játék lebonyolításához a nyertesnek a szükséges adatokat kötelező megadni, úgy mint:

 

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • e-mail cím

 

Ezt követően a Zsűri a beérkező pályaműveket elbírálja, majd az érdemesnek tartott fényképeket erre a célra létrahozott Facebook, illetve Instagram mappába feltölti, saját közösségi média csatornáin.

 

 1. Közönség szavazás Szervező közösségi média felületein

 

2020. július 14. napjától Szervező a közösségi média felületein elérhetővé teszi a játékot szavazáson résztvevő pályaműveket a játékban résztvenni kívánók töltik fel,kommentben,hozzászólásban. A feltöltés tényét és a szavazás indulását a Facebook felületén poszttal jelzi.,  Ezzel kezdetét veszi a közönség szavazás.

 

A képre közvetve, a megosztott bejegyzés alá érkező lájkok száma a végeredményben  számítódik bele.

 

A végső szavazatszám megállapításánál a  közösségi média felületen szerzett,  lájk  számot veszi figyelembe a Szervező.

 

Szervező a 2020.07.17. 22 óra 00 percig leadott lájkokat veszi figyelembe.

 

Az eredményeket legkésőbb 2020. jjúlius 20 napjáig a Electrovision Outlet  Facebook csatornáján közzéteszi a Szervező.

 

A Játékos a Játék időtartama alatt bármilyen indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja részvételi szándékát, amelyet csak is írásban, a electrovisionoutlet@gmail.come-mail címre elküldött visszavonó nyilatkozattal tehet meg. A  Játékban való részvétellel a Játékos egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyer – neve megjelenjen az Electrovisoion Outlet médiumaiban, sajtóanyagaiban.

 

 1. Nyeremények

 

Három darab nagyságrendileg ötezerr forint értékű Electrovision Outlet kupon talál gazdára, amelynek nyerteseit 2020.július 20. napjáig hirdetjük ki.

 

Az kupon átvétele vagy személyesen történik, 1043.Budapest,Kassai utca 3. Található üzletünkben, amely eseményt a Szervező publikálhatja médiumaiban, sajtóanyagaiban vagy a MPL csomagküldő szolgáltatásán keresztül.

 

A Játékos amennyiben a kupon személyes átvételét választja, az átvételének helyszínére történő saját utazásának minden költségeit, így különösen az üzemanyagköltség, a Játékos köteles viselni.

 

A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül e-mailben értesíti az kupon felhasználásának részleteiről. A nyertes az értesítés elküldésétől számított egy naptári héten belül igazolhatja vissza, hogy igényt tart a nyereményre .Amennyiben a nyertes a visszaigazolást elmulasztja, elveszíti jogosultságát a kuponra, és arra a szavazással kiválasztott tartaléknyertes válik jogosulttá.

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

 

 

 

 1. Adatvédelem

A Játékosok a részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e- mailcím, telefonszám, lakcím) a Szervező, mint adatkezelők adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyertesek értesítése és az eredményhirdetésig érkező reklamációk kezelése céljából.

Az adatokat csak és kizárólag a Játék intézéséhez használja fel a Szervező.

 

Amennyiben a Játékos kifejezetten hozzájárul, úgy a megadott adatait (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím), Szervező marketing célokra és személyre szabott ajánlatokkal való megkeresésre használhatja 2021. július 31 napjáig.

 

Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

További adatkezeléssel kapcsolatos információk:

   https://www.electrovision.hu/adatvedelem

 

 1. Egyéb

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

A Játék nem a Facebook  szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek adják meg, aki a Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat a Játék szervezéséhez és a nyertesség esetén történő kapcsolatfelvétel céljából használja.

 

Az Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan.

 

Bármilyen, a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

 

 

 1. Információ a Játékról

 

A játék hivatalos Játékszabálya és Adatkezelési szabályzata elérhető a Játék Facebook illetve  weboldalán:  https://www.electrovision.hu/adatvedelem

A Szervező a játék ideje alatt az alábbi információs csatornát biztosítja a Játékosok számára: E-mail: electrovisiooutlet@gmail.com