ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen általános szerződési feltételek az Angel Vision Kft. (székhely: 1042 Budapest, Kassai út 3., földszint 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-994151, adószám: 24176646-2-41, képviseli: Tóthné Jenei Ibolya ügyvezető, a továbbiakban: Electrovision) és az általa jelen internetes oldalon(www.electrovision.hu) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

 

Regisztráció

 

 1. Jelen internetes oldal vásárlásra vonatkozó szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. A jelen internetes oldalon megtalálható bizonyos szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen oldalon felhasználóként történő külön regisztráció.

 

 1. Amennyiben az ügyfél mégis úgy dönt, hogy regisztrálja magát jelszót választ magának. Ezt követően megadja azt a szállítási címet, amelyre majd az adott esetben általa megrendelt terméket várja. Electrovision figyelmezteti ügyfelet, hogy a regisztráció során az ügyfél telefonszámának, illetve email címének megadása kötelező az esetleges jövőbeni megrendelések hibátlan teljesítése érdekében. az ügyfél részéről, amelyek például a szállításért felelős személy munkáját segíthetik.

 

 1. Electrovision ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért az Electrovision semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. Az Electrovision arra kéri az ügyfelet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsa azt a bejelentkezés után a „Fiókom” és / vagy „Szállítási cím” menüpont alatt, folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse az Electrovision ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

 1. Electrovision ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. Az Electrovision semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha az ügyfél elfelejti jelszavát, vagy ha illetéktelen személyek számára nem az Electrovision felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

 

Az Electrovision tájékoztatja az ügyfelet, hogy a regisztráció és a fiók létrehozása nem keletkeztet rendelési kötelezettséget. Az Electrovision a regisztráció során az ügyfél által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag az ügyfél által megküldésre kerülő rendelések teljesítése érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg ügyfél regisztrációját jelen internetes oldalon nem törli. Ügyfél jelen általános szerződési feltételek elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Electrovision az ügyfél által a regisztráció (fiók létrehozása) és a megrendelések leadása során megadott adatokat ügyfél regisztrációjának törléséig kezelje és tárolja.

 

 

 

 1. Megrendelés és vásárlás jelen internetes oldalon keresztül

 

 1. Az Electrovision tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen webáruházon keresztül történő internetes vásárlás a  távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) által meghatározott távollévők között megkötött szerződésnek minősül. Távollévők között kötött szerződésnek az a szerződés minősül, amelyet ügyfél és az Electrovision, mint vállalkozás köt egymással termék értékesítésére irányuló, az Electrovision által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.

 

A fenti Kormányrendelet szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül az az ügylet is, amely során az ügyfél a jelen webáruházban kosárba teszi a kívánt terméket, az internetes vásárlás során azonban a személyes átvételt választja.

 

Electrovision az alábbi információkról tájékoztatja az ügyfelet:

 

Cégneve: Electrovision Kft., székhelye: 1042 Budapest, Kassai út 3., földszint 2. ajtó.

Tájékoztatja továbbá, hogy minden egyes megrendelés esetén a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék ÁFA-t és egyéb kötelező terheket is magába foglaló árát, a kiválasztott termék rovatban találja. A fuvardíj, szállítási vagy postaköltséget a „Pénztár” / „Szállítási mód” rovatban, a fizetés feltételeivel kapcsolatos tájékoztatást a „Pénztár” / „Fizetésmód” rovatban találja.

 

 1. Az Electrovision Kft. ajánlati kötöttsége az általa az adott megrendelésre küldött válasz emailüzenetben található tájékoztatás szerint meghatározott időpontig áll fenn.

 

 1. Electrovision a szerződés tárgyának lényeges jellemzőire, a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló árára, valamint az összes járulékos költségre,

 

       így különösen az esetleges fuvardíjra, szállítási vagy postaköltségre, a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeire és az elállás jogára vonatkozó információk megerősítését legkésőbb a szerződés teljesítésekor nyomtatott formában ügyfél rendelkezésére bocsátja.

 

 1. Az Electrovision tájékoztatja az ügyfelet, hogy az egyes termékek specifikációja földrajzi régiónként eltérhet, ezért semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott termék honlapon feltüntetett műszaki specifikációja nem lényegesen, de bizonyos szempontok szerint eltér a ténylegesen leszállított termék műszaki specifikációjától.

 

 1. Az Electrovision tájékoztatja továbbá az ügyfelet, hogy a honlapon szereplő fényképek csupán szemléltető jelleggel bírnak, és a rajtuk feltüntetett termékek nem lényegesen, de bizonyos szempontok szerint eltérhetnek a ténylegesen megrendelt terméktől.

 

 1. Az Electrovision tájékoztatja az ügyfelet, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosított árak mindig a jelen honlapon történő közzététellel hatályosulnak adott ügyféllel szemben.
 
 1. Ügyfél nem csak csak regisztrált felhasználóként, fiók létrehozása után rendelhet meg terméket / termékeket. Az ügyfélnek ki kell választani a megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket, úgy, hogy megnyomja a „kosárba” gombot, majd a „kosárba” kifejezés előtt szereplő mezőben minden egyes termék esetében megadja az adott termékből megvásárolni kívánt mennyiséget. A kiválasztott mennyiség a jobb felső sarokban lévő gomb megnyomása után módosítható.

 

 1. A rendszer ezt követően bemutatja azon virtuális kosár tartalmát, amely tartalmazza mindazon terméket, amely vonatkozásában ügyfél megrendelést készül leadni. Ez az összesítés tartalmazza még egyszer a termék nevét, cikkszámát, megnevezését, típusát, darabszámát, bruttó egységárát. Amennyiben a fenti összesítés nem felel meg az ügyfél vásárlási szándékának, a „szemetes kosár” jelű gombra kattintva módosítható.

 

 1. Ügyfélnek a véglegesítést követően meg nyomnia a „Pénztár” gombot, a „Bejelentkezéssel” be kell lépnie a fiókjába, majd megadni a szállítási címet, ki kell választania azt az szállítási módot, amelyen keresztül a megrendelt vagy foglalt terméket kézhez kívánja kapni. Az ügyfél a „Szállítási mód” rovatban jelezheti, hogy házhoz szállítással vagy személyes átvétellel kívánja átvenni a megrendelt vagy foglalt terméket.

 

Kiszállítási módok:

 

 1. Személyes átvétel esetén az Electrovision egy munkanapig tartja a megrendelt terméket. Amennyiben az ügyfél a termékre vonatkozó megrendelés leadásától számított egy munkanapon belül nem veszi át a terméket személyesen, akkor a termékre vonatkozó megrendelése visszautasítottnak tekintendő.

 

 1. Házhoz szállítás esetén az ügyfélnek 72 órája van, hogy átutalással előre megfizesse a megrendelni kívánt termék árát az Electrovision részére, az ott feltüntetett bankszámlára. Amennyiben a megrendelni kívánt termék vételára nem kerül jóváírásra az Electrovision bankszámlán a megrendelés megküldésétől számított 72 órán belül, akkor az ügyfélnek a termékre vonatkozó megrendelése visszautasítottnak tekintendő.

 

 1. Házhoz szállítás esetén az ügyfél választhatja azt is, hogy készpénzben előre megfizeti a megrendelni kívánt termék árát az Electrovision üzletében. Amennyiben az ügyfél 1 munkanapon belül nem jelenik meg az Electrovision üzletében, hogy a megrendelni kívánt termék árát megfizesse és erre nem kerül sor ezen határidőben, akkor az ügyfélnek a termékre vonatkozó megrendelése visszautasítottnak tekintendő.

 

 1. Amennyiben a fenti összesítés megfelel ügyfél vásárlási szándékának, ügyfél kiválasztja a fizetési módot, amellyel meg kívánja fizetni a kiválasztott termék(ek) vételárát és a kiválasztatott szállítási módtól függően adott esetben a szállítási költséget.

 

 1. A „rendelés megerősítése” gomb megnyomásával véglegesítésével ügyfél elküldi a megrendelést.

 

 1. A megrendelés elküldését követően Electrovision e-mail üzenetben tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy megkapta megrendelését.

 

 1. A megrendelés elküldését követően az Electrovision és az ügyfél között, Electrovision csak és kizárólag kifejezett, megrendelést elfogadó nyilatkozatával jön létre a szerződés, ennek hiányában a felek között nem jön létre szerződés.
 

 

 

 1. Távollévők között kötött szerződés sajátosságai, elállás / felmondás

 

 1. Az ügyfél a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ügyfél ezt a jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja. Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az ügyfél felbontotta.

 

 1. Ügyfél az elállás jogát szóban vagy írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Electrovision kéri ügyfelet, hogy esetleges elállási nyilatkozatát a későbbiekben igazolható módon küldje meg, ilyen különösen: az ajánlott és / vagy tértivevénnyel történő küldemény módja.

 

 1. Az Electrovision az elállási jog gyakorlása esetén köteles az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni. Az ügyfél viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Electrovision ezúton tájékoztatja ügyfelet, hogy megtagadja azon termék átvételét, amelynek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ügyfél nem viseli, illetve csomag visszaküldése utánvétellel történik.

 

 1. Az Electrovision követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Electrovision tájékoztatja az ügyfelet, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a jelen dokumentumhoz fűzött külön mellékletben meghatározott valamennyi károkozás. Ügyfél ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 

 1. Amennyiben az Electrovision és az ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Electrovision az ügyfél felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek az Electrovision-hoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

 1. Amennyiben az Electrovision a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Ezen kötelezettség teljesítése az Electrovisionot nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

 1. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, amelyet az Electrovision iktat és ez utólag hozzáférhető. Az Electrovision kizárólag magyar nyelven szerződik.

 

 1. A felmondásra és elállásra vonatkozó általános tájékoztatót a jelen általános szerződési feltételekhez csatolt 1. számú melléklet tartalmazza. Elállási / felmondási nyilatkozat-minta rendelkezésre áll. A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a jelen általános szerződési feltételekhez 2. számú mellékletként csatolt nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

 

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék adásvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.

 

Amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

 

Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve a vállalkozás vállalta e költségek viselését.

 

Amennyiben szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

 

A vállalkozás követelheti a termék jellegének tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítésé.

 

 1. Általános szerződési feltételek kifejezett elfogadása

 

 1. Ügyfél csak és kizárólag akkor tudja elküldeni megrendelését, ha kifejezetten a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

 

 1. Electrovision kéri az ügyfelet, hogy a megrendelése elküldése előtt a jelen honlapon közzétett vásárlási feltételeket mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.

 

 1. Electrovision tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen internetes oldalon leadott megrendelésekkel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

 

 1. Electrovision Kft. – Ügyfélszolgálat:

Helye: 1043, Budapest Kassai utca 3., földszint 2.

Nyitvatartási ideje:

Hétfő - Péntek : 10.00 - 18.00
Szombat : 10.00 - 13.00
Vasárnap : ZÁRVA

Telefon: +3670 579 77 98, 3670 419 12 44

E-mail: electrovisionoutlet@gmail.com

 

Cégjegyzékszám: 01-09-9914151, Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. Az Electrovision tájékoztatja a fogyasztót, hogy a jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet rendelkezései tartalmazzák.

 

 1. Electrovision kéri ügyfeleit, hogy a könnyebb visszakereshetőség érdekében a megrendelés teljesítéséig mindenképpen őrizzék meg az Electrovision által adott megrendelésszámot.

 

 1. Electrovision bármikor jogosult jelen általános és szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.electrovision.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba. Electrovision ezúton kéri ezért ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása előtt olvassák el az éppen hatályban lévő általános szerződési feltételeket.
 
 1. Az Electrovision tájékoztatja az ügyfelet, hogy a békéltető testülethez fordulhat és az Electrovision székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310, székhelyének postai címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

 1. Az Electrovision a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról szóló tájékoztatását a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 3. számú melléklete szerinti tájékoztatóban adja meg, amelyet jelen általános szerződési feltételekhez 3. számú mellékletként csatolt.

 

 1. Amennyiben az Electrovision a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
 
 1. számú melléklet

 

Az ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Elállási Nyilatkozat Minta

Az elállási/felmondási határidő:

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 • több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 • termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

 

Ha az ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Angel Vision Kft. (1042 Budapest, Kassai út 3., földszint 2. , email: electrovisionoutlet@gmail.com)

 

Ebből a célból felhasználhatja a jelen általános és szerződési feltételekhez  2. számú mellékletként mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Ha az ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Electrovision az ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az ügyfél az Electrovision által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza az Electrovision, kivéve, ha az ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Amennyiben az ügyfél a szerződés alapján terméket vett át, az ügyfél köteles az Electrovision számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket A termék visszaküldésének közvetlen költségét az ügyfél viseli.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében az Electrovision a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

 

Távollévők között kötött szerződés esetében, ha  a termék jellegéből adódóan posta küldeményként nem adható fel, a termék visszaküldésének közvetlen költségét az ügyfél és a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani.

 

Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor az ügyfél otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, a terméket saját költségén az Electrovision maga fuvarozzuk vissza. Az ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

 

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha ügyfél kéri, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén ügyfél köteles megtéríteni az Electrovision számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti az Electrovision az ügyfél által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az Electrovision által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

 

 
 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Electrovision hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben- a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Electrovision vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Hibás teljesítés esetén szerződés vonatkozó rendelkezése alapján az Electrovision jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

A Webáruház üzemeltetője
 

Szolgáltató neve: Angel Vision Kft
Szolgáltató email címe: electrovisionoutlet@gmail.com
Szolgáltató telefonszáma: 06 70/579 77 98
Szolgáltató címe: 1042, Bp. Kassai út 3. FSZ/2
Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 01-09-994151
Adószám: 24176646-2-41
Bankszámla szám: 11715007-20468026
Békéltető testület neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Békéltető testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99
Békéltető testület elérhetősége: +36 (1) 488 2000
Engedélyező hatóság megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Engedélyező hatóság elérhetősége: 1042. Budapest, István út 14.

 

Tárhelyszolgáltató

A www.electrovision.hu webáruház a Magyar Hosting Kft. szerverén fut.

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
Tárhelyszolgáltató email címe: info@mhosting.hu
Tárhelyszolgáltató címe: 1132, Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Tárhelyszolgáltató adószáma: 23495919-2-41

 

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!